Kemik Dansitometresi

Kemik Dansitometresi çekimi Radyoloji Uzmanı Dr. Nevzat KAVVASOĞLU kontrolünde uygulanmaktadır.