Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji
Yazdır
PDF

 

Endokrinoloji

Hormonların çalışıldığı bölümlerdir. Vücudun vitamin düzeylerinin ve hormonal durumunun değerlendirilmesine yardımcı testler bu bölümde çalışılan bazı parametrelerdir. Hamilelerde anne karnındaki bebeğin genetik bazı hastalıklarının tarandığı ilk ve ikinci trimester tarama testleri bu bölümde çalışılır.


Koagülasyon
Kanın pıhtılaşmasını değerlendiren çeşitli testler yapılır. Bu testler kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının yorumlanmasında yardımcı olan parametrelerdir.


Elektroforez
Kan ve idrardaki bazı enzimler ve proteinlerin varlığının veya tipinin belirlenmesine yardımcı çalışmalar yapılır.


Hematoloji
Kan sayımı, kandaki alyuvar, akyuvarların ve diğer tüm hücrelerin değerlendirilmesi, çalışılan teslere örnek olarak verilebilir.


Alerji
Çağımızın önemli sorunu alerjinin varlığının ve hangi maddelere karşı geliştiğinin belirlenmesine yardımcı birçok test çalışılmaktadır.


Toksikoloji
Çeşitli ilaç düzeyleri ve bazı toksik maddelerin varlığı ile ilgili çalışmalar yapılır.


Mikrobiyoloji
Mikroorganizmaları bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler olarak sınıflandırılmaktadır. Tüm bu mikroorganizmalar hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birimde enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve endirekt testleri yapılmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.


İmmünoloji
Bağışıklık bilimi laboratuvarlarında bağışıklık sisteminde gelişen hastalıkların tanısında kullanılan testler çalışılmaktadır.


Moleküler Biyoloji
Enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısında son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Tanıda kullanılan antijenlerle ve antikorlarla ilgili yeni yöntemler geliştirilmiştir. Mikroorganizmaların DNA, RNA'sı gibi nükleik asitlerinin araştırılması ile daha kesin ve hızlı sonuçlar alınmaktadır. Muayene maddelerinde az miktarda bulunsa bile hastalık etkeni mikroorganizmalar bu teknoloji ile kolayca tanımlanabilmektedir.