Politika
Yazdır
PDF

 
Çağdaş tıbbın imkanları, yetişmiş değerli hekim, eczacı, hemşire kadrosu ile hastanemiz teşhis ve tedavi hizmetleri sunumunda;
 
Doğru tanıya dayanan,
İlacın gerektiği zaman, gereken nitelikte, gerektiği kadar ve gerektiği biçimde kullanımını ilke edinen,
İlaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasına olanak tanıyan,
Hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun,bireysel özelliklerini karşılar dozlarda,gerekli zaman süresince kendileri ve içinde yaşadıkları toplumun ödeyebileceği maliyette olduğu,
Uygun reçetenin yazıldığı,hastalara yeterli bilginin sunulduğu,
Tedaviye verilen cevabın değerlendirildiği,
Yan etkilerin ve hasta uyumunun izlendiği,
İlaç - gıda etkileşiminin multidisipliner  yaklaşımla göz önüne alındığı,
Birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda etkileşimlerin değerlendirildiği,
Planlanan tedavinin uygulanabilirliğinin ve farklı yönlerdeki maliyetinin dikkate alındığı,
Halk sağlığı ve toplum çıkarını gözeten,
Temel tedavi yaklaşımları öncelikli kalite politikamızdır.