Üroloji
Yazdır
PDF

 

Kadınların idrar yolları hastalıkları ile erkeklerin hem idrar hem de üreme yolları hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden bilim dalıdır.

Üroloji Bölümlerinde Uygulanan Tedaviler

Üroloji bölümlerinde açık-kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), taş kırma tedavisi (ESWL) ve TUR ameliyatları gibi başlıca üroloji tedavilerinin yanı sıra ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami (idrar kaçırmanın varlığını, biçimini, mesane ve üretranın fonksiyonlarını gösteren bilgisayar destekli basınç ve akım değişiklik ölçümü) ve erkek cinsel işlev bozukluklarıyla ilgili operasyon ve işlemler gerçekleştirilmektedir.

Prostat hastalarının tedavilerinde Greenlight Lazer PVP, Greelight Lazer HPS, Feedback Termoterapi gibi yöntemler, cerrahi işlemler ve güncel ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

Ayrıca prostat kanseri tedavisinde prostatektomi ve mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi ameliyatları uygulanabilmektedir. Böbrek ve testis kanseri gibi ürolojik onkolojik ameliyatlar gerçekleştirilebilmekte ve bu tür ürolojik kanser vakalarında gereklilik oluştuğunda medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdümlü tedavi seçeneklerine de başvurulması gerekebilir.

Üriner sistem (idrar yolu) taş hastalığı tedavisinde endoskopik (kapalı sistem) ameliyatlar uygulanabilmektedir.

Erektil disfonksiyon olarak adlandırılan sertleşme ve boşalma problemleri ile erkek infertilitesi durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik ve tedavi olanakları diğer tıbbi uzmanlık dalları ile birlikte planlanarak gerçekleştirilmektedir.

PCNL ( Perkütan Nefrolitotomi)

PCNL, endoskopik (kapalı) böbrek taşı ameliyatlarıdır. En fazla 1cm genişliğinde bir kesiden girilerek optik bir cihaz yardımıyla taşın monitörde görüntülenmesi ve özel aletler yardımıyla çıkartılması olarak açıklanabilir. Perkütan ameliyatının tercih edilmesinin en önemli sebebi, vücut dokularının yapısını koruyarak uygulanması ve bu sayede hastaların normal yaşamlarına daha kısa sürede dönmesidir. Böbreğin alt havuzcuklarında bulunan taşlarda ESWL tedavisinin başarı oranının düşmesi durumunda, PCNL ameliyatı yüksek başarı oranıyla iyi bir alternatif yaratır. Bu teknikle tüm böbreği kaplayan ve koraliform taş olarak adlandırılan taşlara da müdahale etmek mümkündür.

 

 

 

 

Ürodinami

 

 

İdrar kaçırmanın varlığını, biçimini, mesane ve üretranın fonksiyonlarını gösteren bilgisayar destekli basınç ve akım değişiklik ölçümüne denir. Üroloji bölümlerinde ürodinami testleri yapılmakta ve uygun tedavi süreçlerine başvurulmaktadır.