GÖZ HASTALIKLARI

Görme olayı

Işık kaynağından veya cisimlerden yansıyan ışınlar saydam tabakada kırılarak geçer. Göz bebeğinden göze girer. Göz merceğinde kırılarak retina üzerine düşer. Retinada sarı leke üzerinde ters olarak görüntü oluşur. Gözden çıkıp beyine giden görme sinirleri, sarı lekede oluşan görüntüyü uyartılar halinde beyindeki görme merkezine iletilerek düz ve tek görüntünün olmasına yardımcı olurlar.

Kırma Kusurları (Refraksiyon)

Işık ve cisimlerin görüntüleri gözün saydam tabakası (kornea) ve lens tabakasında kırılarak retina üzerinde görme noktasına ulaşırlar ve görüntüyü oluştururlar.

Korneada, lenste, görme tabakasında veya görme sinirinde kırma bozukluğuyla birlikte problemler oluşabilir.Görme azlığı, ağrı ve gözdeki rahatsızlık hissi kırma kusurunun belirtisidir.

 • Uzağı görememe (miyopi)
 • Yakını görememe (hipermetropi)
 • Gözün yatay ya da dikey kırıcılarının farklı olması (astigmatizma)
 • Yaşa bağlı yakını görememe bozukluğu (presbiyopi)

Katarakt ve Tedavisi (Facoemülsifikasyon)

Katarakt göz merceğin saydamlığını kaybetmesidir. Yüksek oranda yaşlılarda görülmekle beraber bebekler dahil tüm yaş gruplarında rastlanabilir. Tedavi yöntemi sadece ameliyattır. Bu ameliyetlarda göze yerleştirilen merceğin kalitesinin sonuçlar acısından önemi büyük olduğu için Amerikan Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı ve kalitesini kanıtlamış markalarda mercekler kullanılmaktadır.

Kataraktın sık rastlanan belirtileri;

 • Ağrısız görme kaybı
 • Kamaşma veya ışığa duyarlılığın artması
 • Renklerde soluklaşma ve sararma
 • Gece görüşün bozulması

Glokom ve Tedavisi (Göz Tansiyonu)

Glokom, gözün arka tarafında yer alan görme sinir sisteminin yavaşça ve kalıcı olarak zarara uğraması nedeniyle meydana gelen göz hastalıkları grubuna verilen isimdir. Hastaların bir çoğunda görülen sinir sistemindeki zarar, saydam sıvı’nın (aqueous) dolaşımının ya da akışının tıkanması nedeniyle göz içindeki basıncın artması sonucunda meydana gelir. Diğer bazı hastalarda ise bu zarar, çok önemli konumdaki görme sinir liflerine kanın yeterince ulaşamaması, sinir yapısındaki zayıflık ve/veya sinir liflerinde bulunan bir sağlık sorunu gibi nedenlerle meydana gelir. Göziçi basıncı kişiden kişiye değişir. Basıncın “normali” yoktur.

Belirtileri;

Kronik glokom en çok görülen türdür. Yüksek oranla, İleri devrelerinde görme yetisi kaybına kadar hiçbir belirti göstermez. Çok yavaş ilerler ve yanlardan görme bozukluğu ile başlar, giderek görme yetisini olumsuz etkiler. Bir göz diğer gözün görüşünü tamamladığı için, sinir liflerinin büyük bölümünün zarara uğramasına ve görme yetisinin önemli bir bölümünün tahrip olmasına kadar kişi herhangi bir sorunun farkına varmaz.

Doktorunuz tarafından yapılan düzenli göz muayenesi glokomun saptanması için en etkili yöntemdir. Glokom nedeniyle gözde gerçekleşen görme kaybı geri döndürülemez. Damla tedavisi, lazer cerrahisi (argon lazer) ve cerrahi müdahaleler daha ileri kayıpların meydana gelmesini engellemek için uygulanır. Görme siniri durumunu belirlemek için tetkik yöntemleri olarak Optical Coherence Tomography (OCT), Nerve Fiber Analyzer (NFA) , korneal pakimetri ve bilgisayarlı görme alanı uygulanmaktadır.

Pediatrik Oftalmoloji

Çocuklarda göz hastalıklarının erken tanısı, rutin muayeneler olmadan imkansız denecek kadar azdır. Göz Hastalıkları bölümlerimizin bir kısmında kullanılan Pediatrik Otorefraktometre bebek ve çocukların muayene süreçlerini oldukça kolaylaştırmaktadır. Özellikle ailesinde göz bozukluğu olan çocuklar için, göz muayeneleri erken tanı açısından önemlidir.

Şaşılık ve Tedavisi

Gözlerin paralellik durumunu kaybetmesine şaşılık denir.

Şaşılığın nedenleri; gözlük ihtayacı olmasına rağmen kullanılmaması, gözü hareket ettiren kaslardaki anormallik, konjenital ve nörolojik problemler olabilir.

Kayma Paternleri: İçe kayma (Esotropya), Dışa kayma (Ekzotropya), Aşağı Kayma (Hipotropya), Yukarı Kayma (Hipertropya)

Şaşılık tedavisinde amaç; görmenin arttırılması, çift görmenin düzeltilmesi, göz hareketlerinin sağlanması ve estetik yakınmaların giderilmesidir. Cerrahi yöntemlerle şaşılık tedavi edilebilmektedir.

Oküloplastik Cerrahi

Göz kapağının içe/dışa dönmesi, göz kırışıklarının giderilmesi, göz torbalarının kaybedilmesi, göz yaşı kanal tıkanıklığı ameliyatları, göz kapaklarında doğuştan, yaşlılığa bağlı ya da travma sonucu meydana gelmiş şekil bozuklarının giderilmesi, protez göz ve göz tümörlerinin tedavisi ile ilgilenen tıbbi branşa oküloplastik cerrahi denir.

Excimer Laser

Excimer Laser, arf gazı kullanılarak 193 nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten, korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden, içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan laser cihazıdır. Üretilen ışık kornea dokusunun molekülleri arasında karbon bağlarını çözerek İstenilen miktarda kornea dokusunu ortadan kaldırararak korneaya yeni şekil verir. Göze gelen ışınların retinada odaklanmasını sağlayarak kırma kusurlarını ( miyop, hipermetrop ve astigmat) düzeltir.

Lasik

 • Excimer Laser tedavisinde uygulanan bir yöntemin ismidir.
 • 18 yaşından büyük ve son bir yıl içersinde numarası ilerlememiş ve tetkikler sonucu göz yapısı uygun olan kişilere uygulanır.
 • Ameliyat öncesi göze lokal anestezik damla damlatılarak göz uyuşturulur.
 • Ameliyat süresi bir göz İçin 4-5 dakikadır.
 • Mikrokeratom ile 8-10 saniyede korneada bir kapak oluşturur.
 • Kapak kaldırıldıktan sonra korneaya 20-40 saniye laser uygulanır.
 • Kapak tekrar yerine kapatılır ve ameliyat tamamlanır, ameliyat sonrası dikiş ve bandaj gerekmez.
 • Lasek korneası ince olan kişilere uygulanır. Ameliyat sonrası ağrı olmaz, göze 3-4 gün kontak lens takılır.

Wavefront

Göze gelen ışınların kornea dışındaki diğer katmanlardaki aberasyon denilen kırma kusurlarının tamamının düzeltildiği ameliyat tekniğidir. Yüksek kırma kusurlu hastalarda, daha önceki gözlük yada kontak lensle olan görmelerinden daha iyisinin hedeflendiği tedavi şeklidir. Bu tedavi tüm laser adayı hastalar İçin gerekli ve anlamlı değildir. Ameliyat öncesi aberometre denilen çok hassas ölçümlerle bu değerlendirilir. Eğer hastaların yüksek aberasyonları tespit edilirse ameliyat sonrası görmeleri önceki görmelerinden daha iyi olur.

 • Karanlıkta gözbebeği normalden büyük olanlara,
 • Gece görme problemi olanlara,
 • Pilot, kaptan vb. görme keskinliği en üst düzeyde olması gereken mesleğe sahip kişilere,
 • Daha önce laser ameliyatı olupta başarı elde edilememiş kişilere,
 • Gözlerde düzensiz astigmatı olan kişilere uygulanır.

240 Hz Göz Takipçisi / İris Tanıma Sistemi ile;

Iris recognation (iris tanıma özelliği) doğru gözün tedavi edildiğini garanti eder. Zywave (Aberometre) ile çekim esnasında girilmiş olan hasta bilgilerini inceleyerek, laserde bulunan hastanın doğru hasta, tedavi olacak gözün doğru göz olup olmadığını kontrol eder ve onay verir.

Zy-ID

Her hasta İçin kişisel, özel digital İris haritası sunar.

Zywave ölçümü sırasında belirlenen değerlere göre otomatik olarak cyclotorsion ve pupil kaymasını düzenler.

Zywave ölçümü sırasında belirlenen pupil merkeziyle, hasta yatar pozisyonda olsa dahi, pupil merkezini belirler ve kaymasını önler. ( Gözde, yatar pozisyonda, oturur pozisyonda pupil kayması olabilir.)

Çok Boyutlu Göz Takipçisi

Tedavi esnasında, tüm boyutlarda (x,y,z) göz hareketlerini takip edip, cyclotorsion ve pupil kaymasını düzeltir ve kompanse eder. 6.6 ms reaksiyon süresi ile ameliyat esnasındaki göz hareketlerini kontrol eder.

100 Hz Laser

• Çok daha hızlı tedavi zamanı sağlar.

• % 40’a kadar daha az atış yaparak abalasyon derinliğini azaltır.

• 1 mm ve 2 mm atış çapı ve “Truncated Gaussian Beam” atış şekli kullanılır. 2 mm’lik atış çapı ile ablasyon süresini azaltır, 1 mm ile daha düzgün bir yüzey sağlar.

Tedavi Planlayıcısı

• Tedavi seçenekleri için çok daha geniş alan sağlar. Her göz için özel bir tedavi planı yapar.

• Kişisel tedavi “Personalised Treatment” ile pre-op yüksek orderların düzeltilmesini sağlar.

DOKTORLARIMIZ