KARDİYOLOJİ

Dünyada ve ülkemizde en çok yaşam kaybına sebep olan hastalıklar kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavi süreçleri, tıpta yüksek uzmanlık, tecrübe ve teknolojik alt yapı gerektiren çok önemli alanlardan biridir.

Girişimsel Olmayan (Noninvaziv) Kardiyoloji Bölümü

Girişimsel Olmayan Kardiyoloji Bölümünün temel çalışma alanı Koruyucu Kardiyolojidir. Bireyleri kalp damar hastalıklarından korumayı, hastalık ortaya çıkmış ise durdurmayı, tedavi etmeyi ve hatta geriye döndürmeyi amaçlar. 
Girişimsel Olmayan İşlemler 
– Hastalık risk ve taraması
– Yürüyüş bandı egzersiz (efor) testleri
– 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri
– Stres ekokardiografileri
– Holter(24 saat EKG) ve ambulatuvar kan basıncı izlemi
– Multidetektör BT ile kalsiyum taraması
– BT koroner anjiografi

Kardiyoloji Laboratuvarları
Klinik çalışmalarda, tanı-tedavi sürecini kolaylaştıran ve girişimsel olmayan EKG, efor testi, ekokardiyografi, holter, ambulatuar kan basıncı kontrolü gibi tetkiklerin yapıldığı laboratuvarlarımızdır.

Ekokardiyografi
Tüm yaş gruplarına uygulanabilen, ses dalgaları kullanılarak kalbin anatomi ve fonksiyonlarının değerlendirildiği, girişimsel olmayan ve son derece kolay bir tetkiktir. Tetkik sonrası, kalbin pompa fonksiyonu, kalp kapaklarının yapısı-fonksiyonu ve kalbin yapısal anormallikleri hakkında bilgiler elde edilir. Kalp kapakçıklarındaki kaçak ve darlıkların tespiti ve ciddiyeti konusunda, konjenital kalp hastalıkları ve kalp kası hastalıklarında tanısal açıdan önemlidir. 

Holter
Holter testi, tansiyon sorunu, nabız veya kalp ritim bozukluğu olduğu düşünülen hastalarda tanı amaçlı uygulanan bir testtir. Kalp atışlarının, 24 ya da 48 saat boyunca vücuda takılan bir aletle kaydedilip ardından bir bilgisayar programı vasıtasıyla EKG trasesi (tüm kalp kaslarının elektriksel aktivitelerinin grafiksel bileşeni) haline dönüştürülmesidir. Gün içerisinde fiziksel ve psikolojik değişikliklerin kalbe etkisi, tedavi sürecinin kalp ritminde oluşturduğu de­ğişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikâyetlerinin değerlendi­rilmesinde kullanılmaktadır.

Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi 
Hipotansif ve hipertansif atak şikâyeti olan hastalarda kullanılan bir tetkiktir. 24 saat boyunca 15 ya da 30 dakika aralıklarla tansiyon ölçümü yapan taşınabilir bir tansiyon aleti ile uygulanır. Teşhis amaçlı ve nadiren tedaviye cevabı değerlendirmek için kullanılan bir işlemdir.

Efor Testi 
Efor testi, kalbin çalışma şiddetini belirli devirlerle arttırırken EKG’nin bu süreçte takip edilip kaydının yapılmasıdır. Egzersiz adı verilen bir koşu bandında belli bir süre ve hızla uygulanır. En çok koroner yetersizlik (kalbi besleyen atardamarlarda darlık veya tıkanıklık olması) teşhisinin koyulması ve bu tanı koyulmuş hastaların takibi için yapılmaktadır.

*Efor testi öncesi kalp ve tansiyon ilaçlarınızı kullanmamanız gerekebilir. Yalnızca İzin verilen tansiyon ilaçlarınızı test gününde almanız doğru olacaktır.  Fakat Dideral, Prent, Tensinor, Visken, Lopressör, Beloc, Nortan Trasicor, Betadol, Concor, İsoptin, Dilatrent, Diltizem, Carvexal ve İsoptin ilaçlarından birini kullanıyorsanız en az 2 gün (48 saat) önce ilaç kullanımını kesiniz.

*Efor testi öncesi iki saatlik açlık yeterlidir. Bu sürede sigara da içilmemelidir.
*Test sırasında rahat kıyafetler ve koşuya elverişli ayakkabılar tercih edilmelidir.
*Test sırasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, bacak ağrısı ve yorgunluk hissederseniz ilgili kişileri bilgilendirmelisiniz.

Girişimsel (İnvaziv) Kardiyoloji Bölümü
Kalp ve damar hastalıklarından en sık karşılaşılan ve hayatı ciddi anlamda tehdit eden kalp krizinin (myokard infarktüsü) tedavisinde en önemli nokta; çok kısa süre içerisinde (ilk saatler) hastaya müdahale edilebilecek tıbbi şartların sağlanabildiği merkezleri oluşturmaktır.

Kalp krizi; kalp adalesini besleyen koroner damarların ani olarak tıkanması sonucu ortaya çıkan çok ciddi bir klinik tablodur. Bu anlarda çok kısa süre içerisinde hastanın anjiografi laboratuarına alınarak, kalp damar hastalığını ortaya koymak için günümüzde halen en güvenilir tanı yöntemi olan koroner anjiografisinin  ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Girişimsel İşlemler

-Balon valvüloplastiler
-Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları
-Kalp sintigrafisi
-Kardiak katerizasyon
-Koroner anjiografi
-Koroner anjioplasti
-Koroner aterektomi
-Miyokardinal sintigrafi
-Stent yerleştirme
-Tranzözafaguel ekokardiografi
-Tüm acil işlemler

Kalp Ritm Bozuklukları ve Kalp Pili Uygulaması
Kalp ritm bozukluklarının teşhis ve tedavisinde yararlanılan elektrofizyoloji işlemi de hastanelerimiz bünyesinde bulunmaktadır. Bu tanı yöntemi ile kalp ritm ve ileti bozuklukları ortaya çıkarılabilmekte ve akabinde gerekli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır (Ablasyon, ICD, Pace-maker ve diğer tedaviler). Kalıcı kalp pili uygulamaları da başarı ile gerçekleştirilmektedir. Kalp krizlerinin erken dönemlerinde ve diğer bazı kalp hastalıklarında ortaya çıkan kalp ritminin yavaşlaması ciddi derecede ve hayatı tehdit eden seviyelerde olabilir. Bu durumlarda acil olarak geçici kalp pili takmak gerekir. Bu hastalık durumunun sebat etmesi durumunda ise kalıcı kalp pili takılarak hastalar normal yaşamlarına devam edebilirler. Kalp yavaşlamasının yanında kalbin normalden çok hızlı çalıştığı durumlarda da kalp pili (pace-maker) tedavisi uygulanabilir.

Daha çok romatizmal kaynaklı kalp kapak hastalıkları da maalesef halen ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olarak devam etmektedir. Kalp kapakçıklarının yeterli oranda açılamaması sonucu oluşan kalp kapak daralmalarında ameliyatsız olarak balon valvüloplasti yöntemi ile bu sorun hastanelerimizde başarılı bir şekilde giderilebilmektedir.

Koroner Yoğun Bakım
Koroner Yoğun Bakım ünitelerinde, kardiak acil müdahaleler (geçici kalp pili takılması, trombolitik tedavi, kardiak invaziv monitorizasyon, acil ekokardiyografi ve sintigrafik tetkikler) ve gerektiği durumlarda ilgili branşhekimlerinin kardiyologlarla kontağı dâhilinde solunum destek tedavileri (mekanik ventilasyon) gelişmiş tıbbi koşullarda 24 saat boyunca uygulanabilmektedir.

Kalp Hastalıkları Belirtileri

Göğüs Ağrısı
Göğüste, göğsün ortasında ve sol tarafta duyulan ağrıların büyük bir bölümü koroner arter hastalıkları belirtisidir. Göğüste hissedilen kalp ağrılarının bir bölümü kalp zarıyla ilişkilidir. Bu tür ağrılar süreklidir. Nefes alıp verilirken ve göğüs hareketleriyle artar. Genel olarak ateş, nefes darlığı ve çarpıntıyla birlikte görülür.

Nefes Darlığı
Nefes darlığı zorlukla yapılan nefes alış verişi demektir. Kalp hastalıklarında görülen nefes darlıkları genellikle efor­ harcandığında gözlemlenir. Gece gelen ve uykudan uyandıran nefes darlıkları olabilir. Genellikle nefes darlığıyla bir­likte çarpıntı ve öksürük görülür.

Çarpıntı
Kalp atışlarının rahatsızlık edici şekilde hissedilmesidir. Kalp ritminin hızlanmasında has­ta, kalbinin kuş gibi çırptığını hisseder. Bazı çarpıntılar, krizler halinde hissedilir. Kriz kendiliğinden geçebildiği gibi, çok uzun da sürebilir ve mutlak tedaviyi gerekti­rebilir.

Öksürük
Kalp hastalıklarında görülen öksürük eforla ve kesik kesik­tir. Öksürükle beraber balgam çıkarabilir. Balgam köpük şeklindedir; içinde taze kan mevcut olabilir. Gece uykudan uyandıran ve kalkıp oturulduğunda kaybolan öksürük, kalp yetmezliği be­lirtisi olabilir.

Morarma (Siyanoz)
Ağız ve dudaklar, dil, parmak uçlarının morarması doğumsal kalp hastalıklarına ve kalp yetersizliklerine işaret edebilir. Kandaki oksijen oranının yetersizliği veya kirli kanla temiz kanın kalpte birbirine karışması sonucu ortaya çıkar. Küçük bir çocukta görülüyorsa doğumsal bir kalp hastalığı olabilir.

Baş ve Ense Ağrıları
Arter basıncının çok yükselmesinde veya düşmesin­de baş ağrısı sıklıkla görülür. Arter basıncının anî yükselmesin­de şiddetli baş ağrısı ve bulantı ortaya çıkar. Hiper­tansiyonu olan kişilerin genellikle sabah uyandıkları zaman baş ağrısı ve baş dönmesi şikâyetleri olur. İleri seviyedeki Kalp yetersizliklerinde toplardamarlarda ki kan birikmesine bağlı olarak baş ağrısı ortaya çıkar.

Baş Dönmesi
Kalp hastalarının birçoğunda başta bir sersemlik ve dolgun­luk hissi şeklinde baş dönmeleri olur. Genellikle bunun sebebi beyne az kan gitmesidir. Kalp hastalıklarında ve hipertansiyonda kullanılan ilaçlar arter basıncını çok düşürdüklerinden, hastalar birden ayağa kalktığında baş dönme­si hissederler.

Bayılma (Senkop)
Kalp rahatsızlığına bağlı bayılma genellikle kısa süreli ve ani olup, tam bilinç kaybı söz konusudur. Genellikle tekrarlayıcı ve ilerleyicidir.

Bahsedilen şikayetlerden biri ya da birkaçına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa sürede uzman bir hekime başvurunuz.