UZM. DR. MÜNİR ABDULLATİF

DOKTOR BİLGİLERİ

DOKTOR Adı : UZM. DR. MÜNİR ABDULLATİF

BÖLÜMÜ : KARDİYOLOJİ

UZM. DR. MÜNİR ABDULLATİF