Organ Bağışı Birimi

Ölümünüzden sonra organlarınızın başka bir insan için kullanılmasına izin vermenizdir. Bazen görmeyen bir insanın görmesini yada hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar.

 

ORGAN BAĞIŞINI KİMLER YAPABİLİR?

1979 tarih ve 2238 sayılı yasa gereği organ bağışı yapılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olmak ve bu dileğin iki tanık huzurunda sözlü olarak yapılması, ayrıca bunun bir hekim tarafından tasdik edilmesi yeterli olacaktır. Bunun için en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak “Doku ve Organ Bağış Belge”nizi alabilirsiniz.

HANGİ ORGANLAR BAĞIŞLANABİLİR
Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Ülkemizde kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar, kalp kapağı, gözün kornea tabakası ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilmektedir. Bir kişi organını bağışlayarak birçok insana yaşama şansı verebilir.
Organlarınızı bağışlayarak birçok insana ölümünüzden sonra hayat verebilirsiniz…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ ORGAN BAĞIŞI KONUSUYLA İLGİLİ GÖRÜŞÜ
Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 06.03.1980 tarih ve 396113 sayılı uzun kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Bu karara göre organ nakli için şu şartlara uyulması gerekmektedir.
1- Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayatı bir uzuunu kurtarmak için bundan başka çarenin olmadığını mesleki ehliyet edilmesi.
2- Hastanın bu yolla tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması
3- Organ ve dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması
4- Tedavisi yapılacak olan hastanın da kendisine yapılacak olan nakle razı olması gerekir. Sizin organınızı verdiğiniz kişinin yaptığı iyilik ve fenalıklardan tamamen kendisi sorumludur.
İhtiyaç sahipleri için organ bağışında bulunmamız ve bu sayede insanların tedavi olması, insan hayatını dokunulmaz sayan ve bir insana hayat vermeyi bütün insanlara hayat verme derecesinde önemli gören yüce Dinimizin teşvik ettiği erdemli bir davranıştır.

BAĞIŞLANAN ORGANLAR KİMLERE NAKLEDİLİR?
Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu ve doku grubu uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere, ayrıca tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenmektedir.

BEYİN ÖLÜMÜ
— Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır.
— Solunum ve dolaşım, solumum cihazı gibi destek makinelerine bağlanarak kısa bir süre sürdürülebilmektedir.
— Yoğun bakım ünitelerinde verilen tüm tıbbi desteğe rağmen ortalama 24–36 saat sonra diğer organlar da fonksiyonlarını kaybederler.
— Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra bu kişiler kadavra donör adayı olarak adlandırılır. Bu donör adaylarının organları bağışlanırsa; organlar hayati fonksiyonlarını kaybetmeden en kısa sürede alınarak bekleyen hastalara nakledilmelidir.

BEYİN ÖLÜMÜ İLE BİTKİSEL HAYAT ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları birbirinden farklıdır.
En önemli fark, bitkisel hayattaki hastaların solunumlarının devam etmesidir.
Bu hastalar aylarca ya da yıllarca yaşamaya devam etmekte ve bazı durumlarda iyileşerek normalde dönebilmektedir. Beyin ölümünde ise geriye dönüş mümkün değildir! Tıbbi ölüm halidir.

ORGAN NAKLİ KİMLERDEN YAPILIR?
Kadavradan
Canlıdan
Organ nakli yapılabilir.
Kadavra donör(verici):Beyin ölümü gelişmiş hastaların organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak tanımlanmaktadır.
Canlı donör: Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları doku. Kan grubu vb. uyum mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Sadece böbrek ve karaciğer nakli canlıdan yapılabilmektedir.
Yaşamın Değerini Bilen Yaşar…

ORGANLARINIZI BAĞIŞLAMA KARARI VERİRSENİZ NE YAPACAKSINIZ
Sağlık Müdürlüklerinde, hastanelerde,emniyet müdürlüklerinde (Ehliyet alımı sırasında), organ nakli yapan merkezlerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vs. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı yapanların,bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çıkabilecek problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır.Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağış kartını daima yanında taşıması organ bağışı işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır. Kişi organ bağışından vazgeçtiği anda organ bağış kartını taşımaktan vazgeçmeli ve bu kararını ailesine bildirmelidir.