Değerlerimiz

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ
• Hasta güvenliği önceliğimizdir.

• Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi hedefimizdir.

• Tüm uygulamalarımızı etik kurallar çerçevesinde sürdürürüz.

• Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistem ile kendimizi sorgularız.

• İnsan kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız.

• Sunduğumuz sağlık hizmetinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.