KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

  Kalite Yönetim Birimi;

·         SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar

·         Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder

·         Öz değerlendirmeleri yönetir

·         Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir

·         Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir

·         Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir

·         SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar

·         Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir

·         SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır