Refakatçi Kuralları

1.AMAÇ: Hastanemizde yatan hastalarımızı tıbbi ve sosyal yönden iyileşme sürecine destek olan refakat politikasını ve refakat kurallarını belirlemek

2.KAPSAM: Hasta refakat sürecindeki tüm işlemleri kapsar.

3.SORUMLU: Hastanemizde yatan hastalarımızın, refakatçiler ve tüm çalışanlarımız sorumludur.

4.UYGULAMA:

Refakatçilerin uyması gereken kurallar:                      

1.Hastaya refakat gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

2.Hasta yanında kalacak olan refakatçi sağlıklı olmalıdır. (nezle, grip, kronik hastalıklar vb. olmamalıdır.)

3.Hasta odasında yalnız bir refakatçi kalabilir. Hekim uygun gördüğü takdirde hastanın durumuna göre ikinci bir refakatçi kalabilir.

4.Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır.

5.Hastanın yanından ayrılacağı zaman ve refakatçi değişimlerinde servis hemşiresi haberdar edilmelidir.

6.Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde devam eder. Refakatçi, hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında herhangi bir uygulamada bulunmamalıdır.

7.Hastane içinde yüksek sesle konuşarak diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.

8.Refakatçiler kendi ve hastanın sağlığı açısından hastaya ait eşyaları kullanmamalı, hasta yataklarına oturmamalıdır.

9.Refakatçi ve ziyaretçiler için içecek servisi hastane kafeteryasından yapılabilmektedir.

10.Hasta ve yakınları, dışarıdan yemek getirilmemesi konusunda bilgilendirilir.Yemek tepsileri yerlere ve kapı önlerine bırakılmamalıdır.

11.Refakatçilerin otelcilik hizmetleri(çarşaf temini, koltukların açılması vb.) kat hizmetlerinin sorumluluğundadır.

12.Hastalarımızın refakatçileri hastanemizde kaldıkları sürece konuğumuz oldukları için, tüm hastane personeli tarafından kendilerine gerekli destek, bilgi sağlanır ve rahat ettirilir.

13. İlgili kanun gereğince hastane içi ve yakınında sigara içilmemesi konusunda bilgilendirilir.

14.Hastane malzemelerine zarar verilmemesi, özellikle demirbaş malzemeleri hastaneden ayrılırken seviş hemşiresine tam olarak teslim edilmesi ile ilgili refakatçi bilgilendirir ve durum refakatçinin sorumluluğundadır.

 

15.Hastaya bağlı bulunan ekipmanlara ( Serum, monitör, oksijen vb.) kesinlikle müdahale edilmemesi, ihtiyaç duyduğunuzda hasta yatağı başındaki acil hemşire çağrı zilini kullanarak hemşireyi davet etmeleri konusunda refakatçi bilgilendirilir.

 

16.Refakatçiler hastane kurallarına uymak zorundadır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

17.Yoğun Bakım Ünitemizde refakatçi uygulaması yoktur.