Ziyaretçi Kuralları

1.AMAÇ: Hastanemizde yatan hastalarımızı tıbbi ve sosyal yönden iyileşme sürecine destek olan ziyaret kurallarını belirlemek.

2.KAPSAM: Hasta ziyaret sürecindeki tüm faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLU: Hastanemizde yatan hastalarımızın, refakat ve ziyaretçileri ile tüm çalışanlarımız sorumludur.

4.UYGULAMA:

Ziyaretçilerin uyması gereken kurallar:

1.Ziyaret saatleri hergün saat 08:00 – 22:00 arasında yapılabilir.

2.Hekimin izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.

3.Hasta ziyareti bir defada 2 kişi ile sınırlı olup, bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

4.Ziyaretlerin 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.

5.Saat 22:00 dan sonra ziyaretler, servis hemşiresinin kontrolü ve bilgisinde yapılmalıdır.

6.Hastanın durumu hakkındaki ön bilgiler ilgili kattaki hemşireler tarafından verilir. Hastanın durumu ile ilgili bilgiler hastanın hekimi tarafından verilir. Hekim bulunamaz ise, hasta hakkında tıbbi bilgi verilemez.

7.Enfeksiyon, hijyen ve düzen açısından her hasta için bir refakatçi kalması uygundur.

8.Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ve izole edilmiş hastalara ziyaretçi kabul edilmez, zorunlu hallerde ziyaretçi ve hastaya koruyucu önlemler ilgili hemşirenin ve personelin yardımı ile alınır.

9.Hasta yataklarına oturulmamalı, ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

10.Hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.

11.Enfeksiyon riski taşıdığı için çiçeklerin hasta odalarına çıkarılmaması, hastane girişinde çiçekler için ayrılan bölüme bırakılmalı ve hastaneden taburcu olurken alınmalıdır.

12.Çocuk sağlığının korunması için hasta ziyaretlerine küçük çocukların ziyarete  getirilmesinden kaçınılmalıdır.

13.Hastane içinde sigara içmek yasaktır.

14.Hastane genelinde hijyenin sağlanması için yiyecek getirilmemelidir. Hastaya diyeti dışında yiyecek verilmemelidir. Hastanın yanında herhangi bir şey yenilip, içilmemelidir.

Genel Yoğun Bakım Ziyaretçi Kabulü:

 • Yoğun bakım ünitesine ziyaret kabulü yapılmamaktadır. Ancak gerekli durumlarda eğer tıbbi bir sakınca yoksa yoğun bakım hemşiresi ve hekimi ile görüşülerek hasta yakını yoğun bakıma alınabilir.

Hastalarımızın kritik özel durumlarından dolayı günde bir kez sadece birinci derece yakınlarına ( anne-baba-eş-çocuk) belirtilen özel koşullarda hastasını görebilme izni verilebilmektedir. Kurallarımız hasta bakım ve tedavisinin aksamaması için belirlenmiştir. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastamızın ünitenin sorumlu hemşiresinin ve sorumlu hekiminin izni ile durumu müsait ise  13.00 – 14.00 saatleri arasında görülebilir. Ziyaret ve bilgilendirme yapılacak kişinin hastanın birinci derece yakını olmasına dikkat edilir. Hastanın yanında olunmadığı durumlarda, hasta hakkında bilgi vermek amacı ile verilen telefon numaralarından hasta yakınına ulaşılır ve hastaneye gelmesi istenir.

Yoğun Bakıma girerken;

 • Galoş  giyiniz
 • Önlük giyiniz
 • Hemşirelerin uyarıları doğrultusunda gerekirse maske ve bone takınız
 • Hasta bakım odasına girdiğinizde ilk önce ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.
 • El dezenfektanı kullanabilirsiniz.
 • Hasta başında size ayrılan sandalyeye oturabilirsiniz. Hasta yatağına oturmayınız
 • Çiçek, yiyecek, içecek gibi şeyleri içeri sokmak yasaktır
 • Bazı hastalar için özel ayrım (izolasyon) kuralları vardır. Eğer bu sizin hastanız içinde geçerli ise sorumlu hemşire size bilgi verecektir.
 • Aynı anda sadece bir hasta yakını üniteye alınabilmektedir. Bu konuda ısrar etmeyiniz. Hastaların tedavisinin yapılması gerekli olduğunda ve acil durumlarda personele zorluk çıkarmadan odayı boşaltınız.
 • Yoğun bakım ünitesi doktor ve hemşirelerine sekreterliğimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kantinimiz hastanemiz giriş katında hizmet vermektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ziyaretçi Kabulü:

 • Yenidoğan yoğun bakım ziyaret saatleri, gerektikçe (emzirme için) yapılır.

NOT:Acil durumlar ve yoğun bakım müdahalelerinde ziyaret saatlerinde aksamalar olabilir.

 • Ziyaretlere sadece bebeğin yasal sorumlusu olan anne ve baba kabul edilir. Anne ve baba dışındaki aile bireyleri ziyarete kabul edilemez.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım ziyaretleri belirlenen saatlerde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru ve yenidoğan yoğun bakım hemşireleri gözetimi altında yapılır.
 • Ziyaretlerde her anne baba sadece kendi bebeğini görme ve bilgi alma hakkına sahiptir.Diğer bebekler hakkında bilgi ve görüş talep edilemez.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ nde bilgilendirme ziyaret saatlerinde ve gerektiğinde yoğun bakım sorumlu doktoru tarafından anne ve babaya sözel olarak yapılır.
 • Bilgilendirmenin içeriği hastanın günlük tedavi ve bakımı ile yapılan uygulamaları içerir.